Daling & Witteveen kan u op de volgende vakgebieden van een deskundig advies voorzien:

 

  • Algemene plaatselijke verordening
  • Bijzondere wetten, waaronder de Drank- en horecawet en de wet Bibob
  • Omgevingsrecht
  • Handhaving
  • Leges

 

Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient u voor zeer diverse activiteiten een vergunning/ontheffing aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het exploiteren van een restaurant of café of het innemen van een standplaats.  Maar ook voor het organiseren van een evenement kan een vergunning nodig zijn. Bij dergelijke aanvragen kunt u als particulier, stichting of vereniging onze hulp inschakelen. Wij kunnen samen met u of namens u deze (complexe) aanvraagprocedure doorlopen. Hierbij kunt u denken aan het invullen van het aanvraagformulier voor het evenement, maar ook voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken en het opstellen van een evenementendraaiboek of calamiteitenplan. Daarnaast kunnen wij ook namens u als gesprekspartner bij de gemeente optreden.

 

Indien u een horeca- of slijtersbedrijf wilt starten heeft u voor het mogen verkopen van alcoholische dranken een vergunning nodig op grond van de Drank- en horecawet. Maar ook een dorpshuis of voetbalkantine moet een dergelijke vergunning hebben om alcohol te mogen schenken. Wij vragen graag samen met u de benodigde vergunningen/ontheffingen voor u aan en kunnen u in de aanvraagprocedure begeleiden. 

Ook voor vragen over de Leegstandwet (verhuren van een tweede woning), Monumentenwet, Wet op de kansspelen (plaatsen van een gokkast) kunt u bij ons terecht.

  

Omgevingsrecht  

Op grond van de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht is voor diverse activiteiten een vergunning vereist. De zogenaamde omgevingsvergunning is een vergunning die u aanvraagt voor veranderingen die aangebracht worden aan de omgeving. Hierbij kunt u denken aan het bouwen van een garage, het slopen van een bouwwerk of bijvoorbeeld het kappen van een boom die in de weg staat. Voor al deze activiteiten kunt u ons benaderen voor vragen en het begeleiden/uitvoeren van het gehele vergunningenproces.

 

Handhaving 

Heeft u illegaal gebouwd? Verricht u activiteiten zonder vergunning of vindt uw buurman dat? Of maakt u strijdig gebruik van uw perceel? Of heeft de gemeente u een last onder dwangsom opgelegd en bent u het daar niet mee eens? Zomaar een paar voorbeelden van activiteiten waartegen de gemeente handhavend kan optreden. Indien u een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd heeft gekregen van uw gemeente, dan adviseren wij u graag.  

 

Leges 

De gemeente mag voor haar verleende diensten leges in rekening brengen. Indien u het niet eens bent met de opgelegde aanslag of met de hoogte ervan zijn wij u graag van dienst. Wij beantwoorden graag uw vragen en kunnen een bezwaarschrift voor u opstellen.